ХГ „Илия Бешков” има пет основни фонда: „Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Икони”, „Ангел Спасов”. Обособеният към фонд „Живопис” фонд „Пленери”, илюстрира двадесетгодишната история на Международния пленер по живопис в местността Кайлъка край Плевен с 300 творби на художници от четири континента.

В годините от създаването си до днес , общият художествен фонд наброява повече от 6000 произведения на българското и световно изкуство. За съхранението им са изградени графичен кабинет и специални депа.

Меню