Фонд „Живопис“ е най-големия и естествено най-представян в регионален и национален мащаб. Днес той наброява над 1900 творби на български и чуждестранни художници. От 1993 г се съхранява в четири обособени хранилища – стари майстори, съвременна българска живопис, плевенски художници и пленери.

Меню