Художествена галерия „Илия Бешков“ – град Плевен обявява свободно работно място за длъжността: „Главен уредник”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше; научна степен: ОНС “доктор” (или докторант)

Професионално направление – Теория на изкуствата; Изобразително изкуство; Изкуствознание; Културология; Арт мениджмънт; Музеология; Друго професионално направление свързано с тематичния профил на Художествената галерия.

Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културно-историческото наследство:

2 години в съответното професионално направление, отговарящо на тематичния обхват на колекциите на галерията;

Да притежава организационни и ръководни умения, креативност и умение за работа в екип;

Да има опит в областта на научни изследвания, разработването и реализацията на програми и проекти; добра компютърна грамотност.

Предимство: познания по иконография и християнско изкуство; чуждоезикова подготовка.

2. Кратко описание на длъжността:

Работи за осъществяване на галерийното дело в областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в областта на музейното дело;

Спазва нормативните разпоредби;

Отговаря за определени фондове в ХГ и извършва научната им обработка;

Подготвя необходимата документация за идентификация на новопостъпили творби;

Контролира и участва в изготвяне на експозиционни документи, тематико-експозиционни планове и др., както и документи по фондовата дейност;

Участва в съставянето на различни видове картотеки, свързани с художествения фонд;

Участва в уреждането на изложби, оказва методическа помощ при уреждане на художествени изложби извън галерията;

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата;

Ръководи работата на уредниците и фондохранителите;

Ръководи научно – изследователската работа в галерията;

Извършва научни изследвания в съответния профил и прави научни публикации. Изготвя и изнася обзорни тематични беседи, участва с доклади и научни съобщения, в конференции, конгреси и симпозиуми, подготвя научно-популярни материали;

Участва в разработването на дипляни, каталози и други материали на галерията;

Дава музейни консултации с общ или специализиран характер;

Участва във всяка форма на образователна и популяризаторска дейност на галерията;

Популяризира и внедрява новости в областта на музейното дело;

Изготвя годишни отчети за фондовата и експозиционна дейност;

3.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие;

Документ за завършено образование, диплома за научна степен (копие);

Професионална автобиография;

Документ за трудов стаж (копие);

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

 4. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия „Илия Бешков“, гр. Плевен, бул. Скобелев 1 от 10:00 часа до 18:00 часа. Документите могат да се изпращат чрез „Еконт“, по пощата или на електронен адрес: hg_i.beshkov@abv.bg.

Лице за контакт: Албена Велизарова – човешки ресурси. Телефон за контакти: 064802058, 0879911307.

5. Срок за подаване на документите: 10 ноември 2023 година включително.

6. Етапи:

     6.1. Подбор по документи на 14 ноември 2023 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени лично по телефон и електронна поща.

     6.2. Събеседване.

След подбора, резултатът ще бъде публикуван на страницата на ХГ „Илия Бешков“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.
You need to agree with the terms to proceed

Меню