Колекцията от творби на Илия Бешков е най-мащабната по обем и съдържание и представя всички основни за автора теми: „Испанска хроника”, политическа и битова сатира, религиозни творби, скици, илюстрации, учебни рисунки.
Целият фонд „Илия Бешков“ представлява една от най-внушителните и престижни колекции на галерията.

В периодично организираните от галерията изложби на негови творби, ценителите на рисунката в България и чужбина, имат възможността да се убедят в силата и безспорната актуалност на твореца.

През 2012 г., в обновената постоянна експозиция на галерията е подредена и постоянна изложба от 66 рисунки , гвашове и скицници на Илия Бешков.

Меню