Биеналето е утвърден и традиционен форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на малките форми в изобразителното изкуство в национален мащаб. Стимулира творческите изяви и контакти на българските художници от всички поколения.

Шестото биенале на малките форми в изобразителното изкуство се открива на 26 октомври (петък) 2012 г. от 1:00 ч. в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен и продължава до 21.12.2012 г.

Събиране на творбите 03 – 10 Септември 2012 г. в ХГ Илия Бешков – Плевен.

Меню