Ярко присъствие в културния живот на България – 60 години ХГ „Илия Бешков“ – Плевен

Създадена през 1958 г. с ентусиазма на работещите в града художници и основатели на Дружеството на плевенските художници, галерия “Илия Бешков” – Плевен формира ядрото на бъдещата си „Постоянна експозиция“ от малък подбор картини на Кирил Цонев, Давид Перец, Николай Евров и Борис Коцев. През 1951 г. се състои първото публично показване на сбирката в салона на читалище „Георги Димитров“ (днес „Съгласие 1869“), което я обособявава като филиал на Исторически музей – Плевен. Нарастването на фонда чрез откупуване и даряване на художествени творби, води до това, че през 1979 г. колекциите се преместват в нова сграда, специално проектирана и построена, която днес плевенчани и гостите на Плевен познават като художествена галерия „Илия Бешков“.

Нашата галерия е един от най-представителните художествени музеи в България, не само по съдържание на основните фондове, а и като специфичен архитектурен ансамбъл. За категоричното си и ярко присъствие в културния живот на България, бе отличена с Диплом на Министерство на културата „За принос в развитието и популяризирането на българската култура“ (1999).

Галерия „Илия Бешков“ не е само експозиции и фондове. Освен опазване, популяризиране и съхраняване на произведенията, което е и основната задача на музейните специалисти, залите са предпочитани за различни културни и обществени форуми – концерти, моноспектакли, литературни представяния и рецитали, музейни конференции, форуми и семинари.

Галерията съхранява художествената история в пет основни фонда: „Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Икони”, „Ангел Спасов”. Специално създаденият към фонд „Живопис” фонд „Пленери” илюстрира с 300 творби на художници от четири континента двадесетгодишната хроника на Международния пленер по живопис в местността Кайлъка край Плевен.

В годините от създаването си до днес общият художествен фонд наброява почти 7000 произведения на българското и световно изкуство. За опазването им са изградени специални депа с климатични съоръжения и графичен кабинет.

Разгърната на два етажа, представителната експозиция на галерията разкрива основните етапи и тенденции в развитието на българското изобразително изкуство от края на XIX в. до началото на XXI в. Започваща непосредствено от следосвобожденския период, с имената на първите художници и стига до открояващи се имена в съвременната българска живопис и скулптура. Особено място е отделено на творбите на един от най-именитите плевенски автори, скулптора Ангел Спасов (1884-1974) чието пълно творчество може да се види само в ХГ „Илия Бешков”.

Чрез живописните творби, зрителите проследяващи представителната експозиция – I етаж, могат да си съставят хронологична представа за развитието на нашето изкуство. От първите имена в следосвобожденския период: Николай Павлович, Антон Митов, Иван Мърквичка, към най-известните майстори на четката като Стефан Иванов, Борис Денев, Никола Ганушев, Сирак Скитник, Владимир Димитров – Майстора, Бенчо Обрешков, Васил Бараков, Златю Бояджиев, Илия Петров, Иван Ненов и се премине към открояващи се автори, изявили се през 70-те г. на XX в.

Представителната експозиция – II етаж очертава историята на Дружеството на плевенските художници и работилите през годините в града творци.

Специално внимание в експозицията е отделено на патрона на галерията, големия български художник Илия Бешков (1901-1958). През 2015 г., екипът на галерията работи и създаде „Постоянна експозиция Илия Бешков“ като част от представителната експозиция – I етаж.

Фонд „Живопис” е най-големият и най-често представян в национален мащаб. Днес той наброява над 2000 творби на български и чуждестранни художници. Съхранява се в три обособени хранилища – стари майстори, съвременна българска живопис, плевенски художници и пленери.

Фонд „Графика” включва творби от български и чуждестранни автори творили в периода от средата на XVII век до наши дни. Съдържа различни колекции представящи българското и европейското графично изкуство в неговото развитие и многообразие. По-значими от тях са: “Възрожденски щампи и гравюри”, представяща гравюри от XVIII и XIX в. от Ерусалим, Света гора, Риломанастирската щампарница, Самоковската гравьорска школа и др. ХГ „Илия Бешков“ притежава най-голямата колекция в България от гравюри на Сидония Атанасова, ярко име в националната графика и един от съучредителите на Дружеството на плевенските художници. Днес този фонд съхранява и 330 произведения на последния голям дарител и приятел на галерията – Виолета Гривишка-Танева (1937-2017), чиято воля бе да остави в родния си Плевен гравюрите, офортите, литографиите и авторските си карти от цикъла „Богомили“ – основна тема в творческия ѝ път.

С гордост можем да отбележим, че през 2017 г. Министерство на културата оцени нашият проект за мобилна изложба „Златните страници на българската илюстрация – Илия Бешков и учениците му“, който е включен в националния календар като значимо културно събитие в рамките на Българското председателство на Съвета на Европа.

Фонд „Скулптура” в галерия „Илия Бешков” съхранява произведения създадени от 30-те години на XX в. до наши дни. В представителната експозиция на галерията – I етаж са включени знакови имена за българската пластика: Иван Лазаров, Ангел Спасов, Марко Марков и Васил Радославов. Съвременният облик на българската скулптура се определя от общите усилия на творци от различни поколения. В стиловите многообразия се отразява богатството и сложността на пластическото мислене и естетиката на утвърдени индивидуалности като Георги Чапкънов, Галин Малакчиев, Томас Кочев, Вежди Рашидов, Димитър Рашков, Пламен Аврамов, Кирил Матеев, Ангел Станев, Иван Русев, Емил Попов, Павел Койчев и др.

Към фонд „Скулптура“ принадлежи и колекция „Шона“ – 104 зооморфни и антропоморфни каменни пластики от Зимбабве, което е най-голямото по рода си събрание в една галерия извън африканския континент.

Фонд „Икони” в художествена галерия „Илия Бешков” съхранява 300 икони, царски двери и църковна утвар от периода XVII-XX в.

От първото си издание през 2002 г. „Биенале на малките форми в изобразителното изкуство – Плевен“ се превърна в престижен национален форум даващ възможност за изява на българските творци и преглед на съвременните тенденции в нашето изкуство. С подкрепата на Министерство на културата, Община Плевен, Съюз на българските художници, Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“, а от осмото си издание през 2016 г., Биеналето вече е международно.

Изложбата, с която галерията ще представи тези шестдесет години на опазване, съхраняване и обогатяване на фондовете си, ще включи значителна част от изброените вече колекции в тях; позабравени, но обичани автори в живописните депа и графичния кабинет.

И за да има нетърпеливо очакване, някои неща запазваме в тайна до 12-я ден на май, когато вратите ни ще бъдат отворени от 18 ч. до час след полунощ.

И накрая в тази колкото документална така и историческа справка, нека благодарим на колегите работили преди нас по фондовете и опазването им; на колегите, които през годините са ни помагали в „случването“ на нещата; на колегите-художници, които виждат в лицето на плевенската галерия желан и престижен домакин; на Община Плевен, с която добротворно сътрудничим и сбъдваме проекти и не на последно място – на плевенчани и гостите на Плевен – нашата публика, без която усилията и работата ни биха загубили смисъл.

 

Антония Караиванова

Главен уредник на ХГ „Илия Бешков“

Меню