КОНТАКТИ И ЕКИП


Цвета Евлогиева – Кацарова –  Директор на ХГ,

тел.: 0879911305,


Петя Тинкова – Гл. счетоводител
тел.: 0879911317, e-mail: hgib_pt@abv.bg


Александър Сахатчиев – Гл. уредник

тел.: 0879911310


Иван Велчев – фондохранител в ХГ,

тел.: 0879911308, e-mail: hgib_ivelch@abv.bg


Николай Неделчев – Фондохранител.
тел.: 0879911313,


Емил Иванов – Уредник.
тел.: 0879911315 e-mail: hgib_e.ivanov@abv.bgАдрес:
Художествена галерия “Илия Бешков”
5800 Плевен, бул. “Скобелев” №1
e-mail: hg_i.beshkov@abv.bg, hgib@mail.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ на ХГ “Илия Бешков” и

колекция “Дарение Светлин Русев”

ЗИМНО от 04 ноември
09:00 – 17:00 ч. с посетители

ЛЯТНО
10:00 – 18:00 ч.

Обедна почивка: 12.00 – 12.30 ч.

Почивен ден: Неделя


Телефони:
Директор – тел.: 0879911305
Уредници – тел.: 064 802 047
Човешки ресурси и личен състав – тел.: 064 802 058


Със Заповед № РД-04-75/26.06.2019 на директора на ХГ “Илия Бешков” – Плевен, се преустановява дейността на комисията при галерията за издаване на сертификати за износ на произведения на съвременно българско изкуство.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Съюз на българските художници
Община Плевен
Регионален исторически музей – Плевен

Меню