Фонд „Графика” в художествена галерия „Илия Бешков” макар по-рядко експониран, е значителен по обем и съдържа едни от най-ценните произведения, с които се гордее галерията.

В него се съхраняват графични творби на български и чуждестранни автори, работили от средата на XVII в. до наши дни. Различни колекции представят българското и европейското графично изкуство в неговото развитие, многообразие и уникалност: “Възрожденски щампи и гравюри”, гравюри от XVIII и XIX век от Ерусалим, Света гора, Риломанастирската щампарница, Самоковската гравьорска школа, колекция „Княгиня Лвова”, „Западно европейска графика”,„Италианска графика”, „Чешка графика”, „Учениците на Бешков”, „Гравюри” на Сидония Атанасова; цикъл-дарение „Богомили” на Виолета Гривишка-Танева и мн. други.

Меню