СЕДМО БИЕНАЛЕ на малките форми в изобразителното изкуство – Плевен – 2014 ОРГАНИЗАТОРИ : Община Плевен, ХГ „Илия Бешков“, СБХ- София, СБХ – Плевен с помощта и подкрепата на Министерство на културата, Фондация „Св. св. Кирил и Методий“. Провежда се под патронажа на кмета на град Плевен.

Биеналето е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на малките форми в изобразителното изкуство в национален мащаб. Стимулира творческите изяви и контакти на българските художници от всички поколения.

Седмото биенале на малките форми се открива в ХГ „Илия Бешков“ Плевен на 24 октомври /петък/ 2014 г. от 17 ч. и продължава до края на годината.

Меню