ГОЛЯМА НАГРАДА НА СБХ
ДОЛОРЕС ЛИЛОВА – живопис
НАГРАДА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЙОРДАН КИСЬОВ – живопис
НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ЮГО ВУТЕН
Христо Христов
Награда за ЖИВОПИС
ВАЛЕНТИН V3VHOB
Награда за ГРАФИКА
РОСЕН СПАСОВ
Награда за СКУЛПТУРА
РУМЕН РАЧКОВ
Награда за МЛАД АВТОР
МИЛЕНА МЛАДЕНОВА – скулптура
ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ

ЖИВОПИС: АНГЕЛ ВАСЕВ, ДАРИНА ПЕНКОВА, ДИМИТЪР ПЕТРОВ, МАРИЯ МАРИНОВА, МАРИЯ РАЙЧЕВА, МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ, НЕДКО НЕДКОВ, ИВЕТЕЛИНА МАКСИМОВА

ГРАФИКА: ВЕСЕЛИН ДАМЯНОВ – ВЕС, ГАЛИНА ПАВЛОВА, ДИМИТЪР КАРАТОНЕВ, ДИМИТЪР КУЛЕВ, ИВАН НИНОВ, МАРИЯ ДУХТЕВА, МАРИЯ ПОПОВА, СОНЯ КОВАЧЕВА, ТЕМЕНУГА ХРИСТОВА

СКУЛПТУРА: ДИМИТЪР РАШКОВ, ЕМИЛ БАЧИЙСКИ, КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ, НЕВЕЛИНА ЯНАКИЕВА, СПАС ДОЧЕВ, СТЕФАН ЛЮТАКОВ, ТРАЯНА ПАНАЙОТОВА

Скъпи приятели, колеги и ценители на изящното изкуство, За мен е радост ла представя творбите на художниците, участваши в четвъртото биенале на малките форми Плевен, 2008.

„Малкото е красиво“, казват франиузите, но то изисква и по-голяма преиизност, внимание към детайла и умение да екстрахираш есениията,да отсяваш значимото от маловажното. Своите отговори на това предизвикателство ни предлагат тук 251 творцив областта на графиката, живописта и скулптурата. В изяшните рамки на малкия формат те дават кониентриран израз на своите търсения, идеи и майсторство, а представените от тях 521 произведения формират една многообразна и вълнуваша експозииия.

Журито в състав: Бойко Митков председател, Любен Генов, Веселин Дамянов, Сашо Камбуров, Валентин Асенов и Илиян Нинков имаше нелеката задача да избере измежду многото силни и впечатляващи автори само 7, които да получат награди, макар че заслужаващите внимание и висока оиенка са много повече. Надявам се, че и следващото издание на биеналето ше бъде белязано от такава силна конкуренция и ше представи не по-малко интригуващи творби.

Бих искал да благодаря на всички, които вложиха усилия и сърце в реализирането на този форум. Сигурен съм, че вашият възрожденски дух и постоянство ше превърнат биеналето в здрава и силна традиция, в събитие с бъдеше, с трайно и отличимо присъствие в културния живот на страната, а надявам се в скоро време, и на Балканите.

Бойко Митков председател на журито, зам. председател на VC на СБХ

Меню